رواق منظر چشم من آشیانه ی توست / کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست
نمونه سؤال زبان فارسی 2  / خرداد ماه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 11:28  توسط ح.ر. نقی پور  | 

نمونه سؤال زبان فارسی دوم / نوبت خرداد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 11:25  توسط ح.ر. نقی پور  | 

نمونه سؤال ادبیات فارسی 2 / نوبت خرداد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 11:20  توسط ح.ر. نقی پور  | 

نمونه سؤال ابیات فارسی 2  / پایانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393ساعت 11:13  توسط ح.ر. نقی پور  | 

نمونه سؤال جدید ادبیات 2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 18:38  توسط ح.ر. نقی پور  | 

ادبیات فارسی 2 ترم اول

فقط یادتون باشه که در بارم بندی جدید ، حفظ شعر 2 نمره داره .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 18:33  توسط ح.ر. نقی پور  | 

تضمین غزلی زیبا از سعدی بوسیله ی استاد شهریار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد 1392ساعت 15:23  توسط ح.ر. نقی پور  | 

 این هم فهرست نام های ایرانی با معنی آنها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد 1392ساعت 15:10  توسط ح.ر. نقی پور  | 

شعری زیبا از زنده یاد ابوالقاسم حالت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد 1392ساعت 15:5  توسط ح.ر. نقی پور  | 

جمله  های زیبا از بزرگان جهان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد 1392ساعت 14:57  توسط ح.ر. نقی پور  | 

چند پارودی تقدیم به پیشگاه دوستان نازنینم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم خرداد 1392ساعت 21:44  توسط ح.ر. نقی پور  |